Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Tandarts, fysiotherapeut en diëtist

De tandarts, fysiotherapeut en diëtist vind je via www.kiesbeter.nl. Het kan voor je vader, moeder, familielid of buur prettig zijn als je de afspraak maakt en meegaat. Het is belangrijk dat deze zorgverleners zo precies mogelijk horen wat de klachten zijn. Alleen dan kunnen ze beslissen wat er aan de hand is en wat de beste behandeling is.

Informatie

Het helpt als je vertelt welke voeding en geneesmiddelen je naaste gebruikt en waarvoor een allergie bestaat. Steeds vaker blijkt dat voeding en medicijnen direct effect hebben op elkaar. Ook beïnvloeden medicijnen soms het evenwicht, de beweeglijkheid of het gevoel in de spieren. Dat kan je onder meer bespreken bij de fysiotherapeut.

Benut je naaste winti, kruidengeneeskunde of andere niet-westerse behandelingen of medicijnen? Vertel dat de huisarts en apotheker. Het kan van invloed zijn op de diagnose en de behandeling.

Moet je betalen?

Iedere Nederlander is verplicht verzekerd voor de kosten van gezondheidszorg via de basisverzekering. Standaardzorg van huisarts, ziekenhuis of apotheker wordt daaruit vergoed.

Toch kan het gebeuren dat je naaste moet betalen bij huisartsenpost, apotheker, tandarts, fysiotherapeut of diëtist. Dat is afhankelijk van zijn of haar aanvullende zorgverzekering. Je kunt dat terugvinden in de polis. Bewaar altijd de bonnen, mogelijk kun je ze alsnog declareren bij de zorgverzekeraar.

Bepaalde vormen van niet-westerse geneeskunde, zoals acupunctuur, worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Maar winti en kruidengeneeskunde meestal niet. Je kunt dit nakijken op www.zorgkiezer.nl.

Geld terug

Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Als je chronisch ziek bent of gehandicapt heb je vaak hogere ziektekosten. De overheid geeft je daarvoor vaak een geldbedrag terug. Dit gaat via de regeling Compensatie eigen risico. Meestal krijgt je naaste daarover in september of oktober automatisch post van het CAK. Of kijk hier: www.hetcak.nl

Laatste update op 30-10-2014