Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Met indicatie

Kan je naaste niet meer zelfstandig wonen door ziekte, handicap of ouderdom? Dan is er zorg nodig. Eerst van familie, buren, naasten of thuiszorg. Als er meer verzorging, verpleging of behandeling nodig is dan zijn er verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Een verzorgingshuis biedt zorg en huisvesting aan wie niet meer zelfstandig kan wonen. Een verpleeghuis is er voor intensieve zorg en zware medische behandelingen.

Voor deze langdurige zorg is een indicatie nodig van het Centraal Indicatieorgaan Zorg. De huisarts kan hierbij helpen. Op de website www.kiesbeter.nl staan video's waarin wordt uitgelegd waar je op moet letten als je naaste zorg nodig heeft, en wat je moet doen als hij of zij naar een verpleeghuis moet. Op de website van Actiz, de brancheorganisaties van de verpleeg- en verzorgingshuizen, staan diverse voorbeelden van 'kleurrijke zorg': zorginstellingen die cultuursensitieve zorg leveren.

Laatste update op 08-04-2013