Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Ziekenhuis

In het ziekenhuis werken artsen die zich gespecialiseerd hebben in een bepaalde aandoening of in één deel of functie van het lichaam. Je kunt er met een verwijzing van de huisarts terecht voor onderzoek en behandeling. Vaak gebeurt dat overdag op de polikliniek. Soms is langer verblijf nodig. Wat mag je van een bezoek aan het ziekenhuis verwachten?

Informatie beschikbaar?

De meeste specialisten informeren zelf de huisarts over wat ze hebben gedaan en over wat ze adviseren. Je naaste moet daar toestemming voor geven en heeft zelf ook recht op die informatie.

In alle ziekenhuizen kun je veel informatie krijgen speciaal voor patiënten. Die informatie krijg je meteen via de ontvangstbalie in de hal. Op de verschillende afdelingen en poliklinieken is meestal materiaal voorhanden in verschillende talen. Je kunt ook vragen of er speciale voorzieningen zijn, zoals een kapel of een andere plek om te bidden.

Toegankelijkheid

Je kunt kiezen door welke dokter je behandeld wilt worden en in welk ziekenhuis. Soms heeft een verzekeraar afspraken gemaakt met ziekenhuizen in het buitenland zodat patiënten sneller terecht kunnen. Wil je weten of je naaste naar een bepaald ziekenhuis kan en of alle kosten wel vergoed worden? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar.

Let op de medicijnen

Als een specialist medicijnen voorschrijft, moet je erop letten dat dat goed in het medicatiedossier wordt genoteerd. Het kan zijn dat medicijnen die je naaste in het ziekenhuis krijgt er anders uitzien dan de medicijnen die hij of zij thuis gebruikt. Bespreek dit met de arts en de apotheker. 

Laatste update op 30-10-2014